محکومیت بانکدار ترکیه‌ای به اتهام دور زدن تحریم ایران

دادگاهی در نیویورک معاون سابق بانک خلق ترکیه را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به تحمل 32 ماه زندان محکوم کرده است.