لزوم همکاری دولت و شهرداری برای حل معضلات شهر تهران

وزیر کشور با تاکید بر لزوم همکاری دولت و شهرداری در حل معضلات پایتخت گفت: از ظرفیت کارشناسان فارغ از جناح بندی‌های سیاسی در اداره شهر استفاده شود.