سفر قریب‌الوقوع روحانی به ترکیه

رئیس‌جمهور طی روزهای آتی به ترکیه سفر خواهد کرد.