وزش باد نسبتا شدید در اهواز

از بامداد امروز باد نسبتا شدید اهواز را درنوردید