شهادت یک جوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی

يک جوان فلسطيني که نظاميان رژيم فلسطيني او را زخمي کرده بودند به شهادت رسيد.