تلاش آمريکا براي خارج کردن ديپلمات قاتل از پاکستان

آمريکا تلاش مي کند وابسته نظامي خود در پاکستان را که به قتل يک جوان پاکستاني متهم است از اين کشور خارج کند.